Frans Faber heeft – samen met Lia Voerman – de methode didactisch coachen ontwikkeld. Hij werkt als onderwijsadviseur bij V&F Onderwijs Consult.
Hij werkte als leraar, begeleider en directeur op diverse scholen voor basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en hoger beroeps onderwijs. Frans is  beeldcoach (en –opleider) van het eerste uur en medeontwikkelaar van die methode zoals die thans wordt aangeboden door verschillende instituten.
Hij volgde diverse opleidingen op het gebied van pedagogiek, management, coaching en consultancy.
Organisatieontwikkeling en persoonlijke professionele ontwikkeling hebben zijn buitengewone belangstelling. Vanuit deze thema’s begeleidt hij onderwijsgevenden in het onderwijs en geeft hij trainingen op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling, coaching en de kwaliteit van de communicatie. Didactisch Coachen heeft zijn hart omdat het docenten en coaches een instrument in handen geeft waarmee zij op systematische wijze lerenden kunnen begeleiden in hun leerproces.