De methode Didactisch Coachen is gebaseerd op de laatste theoretische inzichten over leren en feedback geven en is in de praktijk ontwikkeld en uitgewerkt. De ervaring is dat het docenten een instrument in handen geeft om leerlingen systematisch te coachen en feedback te geven. En daarbij zowel op proces als op inhoud. Daarmee is het een hele concrete en praktische invulling van de coachende rol van de docent. Niet zweverig, maar met gevoel voor realiteit en niet alleen persoonsgericht, maar gericht op leren en de voorwaarden daarvoor.

Didactisch Coachen is vanuit de praktijk ontstaan en ontwikkeld. Momenteel wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van de methode.

Didactisch Coachen ligt ons zeer na aan het hart. Wij zijn van mening dat elke docent op deze manier moet kunnen werken. Onze gedrevenheid en enthousiasme willen we graag overbrengen in onze werkwijze.

Lia Voerman en Frans Faber