En niet alleen het leerproces op cognitief gebied. Leerlingen leren meer en beter sturing te geven aan hun eigen leren, zitten beter in hun vel en zijn voorbereid op wat de huidige maatschappij aan reflectie- en zelfregulatievaardigheden van hen vraagt.

Bij het leren van Didactisch Coachen aan docenten maken we in de praktijk gebruik van een veelheid van instrumenten om met docenten aan het werk te gaan. Het gebruik van de video is daarbij een heel krachtig middel, dat veelvuldig in het traject wordt ingezet.
Didactisch coachen is een antwoord op de vraag hoe docenten sturing kunnen geven op het proces van overdracht van de verantwoordelijkheid voor het leren van de docent naar de leerlingen.

Nadere informatie:
Heeft u belangstelling voor een maatwerk traject Didactisch Coachen op uw school, of wilt u nadere informatie hierover, dan kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina van deze site.