Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:

Startseminar: Introductie didactisch coachen als concept
Daarna 5 bijeenkomsten begeleide intervisie met behulp van eigen beelden:

  • een keer met beelden van de begeleider zelf, waarin hij/zij met behulp van didactisch coachen leerlingen begeleidt en twee keer met beelden van de begeleiding van docenten m.b.v.didactisch coachen. 
  • Tijdens de bijeenkomsten wordt de achtergrond van didactisch coachen verdiept en verder uitgewerkt. Bovendien worden de instrumenten toegelicht en gebruikt en is er aandacht voor de wijze waarop Didactisch Coachen in de eigen praktijk kan worden toegepast. 
  • Ook worden nieuwe beeldcoachvaardigheden geïntroduceerd als 'kunst afkijken' en 'souffleren (synchroon beeldcoachen)'

Het traject wordt afgerond met een individuele tussenevaluatie, waarin de Didactisch Coach vaardigheden van iedere deelnemer wordt beoordeeld op basis van een video-opname.

Slotbijeenkomst als afronding: Minisymposium waarin de deelnemers presenteren hoe zij Didactisch Coachen integreren in hun trainings- en coachingswerk.

Uitreiking certificaat “Beeldcoach /Didactisch Coachen” en registratie in het register van erkende beeldcoaches / didactisch coachen’ bij de Stichting Didactisch Coachen.
De Opleidingen worden gegeven door Lia Voerman en/of Frans Faber vanuit hun bedrijf V&F Onderwijs Consult. 

Nadere informatie: V&F Onderwijs Consult