Didactisch coachen voor ervaren Beeldcoaches
Doel van het traject is ervaren videocoaches te equiperen met:
- Kennis en kunde op het gebied van Didactisch Coachen, zowel qua uitvoering als wat betreft theoretische achtergronden
- Kennis en kunde om dit vervolgens naar behoefte te integreren in de eigen beeldcoachpraktijk en anderen te kunnen coachen bij het aanleren van Didactisch Coachen.
- nieuwe beeldcoachvaardigheden als: ‘kunst afkijken’ en ‘ souffleren (synchroon beeldcoachen)

Opzet: 
Het traject beslaat 8 dagdelen, waarbij de inbreng van eigen materiaal voor een groot deel centraal staat.
We beginnen met een startdag, waarin de basis van het didactisch coachen aan de orde komt.. 
Dan vijf begeleide intervisiebijeenkomsten van een dagdeel. In deze bijeenkomsten staan de eigen beelden van de deelnemers centraal en wordt verdere theoretische en praktische  input gegeven over de ins en outs van Didactisch Coachen. 
De deelnemers krijgen feedback op hun eigen kennis en kunde om Didactisch Coachen toe te passen in de begeleiding van leerlingen. Ook wordt een instrument gepresenteerd waarmee docenten geobserveerd kunnen worden en zichzelf kunnen evalueren.
Op de laatste bijeenkomst worden presentaties gehouden. 

>>>Lees verder over opleidingen.....