Een docentcoach filmt een aantal docenten op een leerplein. Toevallig komen twee docenten tijdens dat filmen successievelijk bij dezelfde leerling en geven de leerling ook beiden positieve feedback: “goed gedaan!” en “mooi werk!” De studentcoach vraagt vervolgens aan de leerling: “weet je nu waarom je docenten zo tevreden zijn over je werk?” De leerling heeft geen idee…..
Gemiste kans dus, om zorg te dragen voor leren!

Bovenstaand voorbeeld staat niet op zichzelf. Docenten zijn nog niet gewend om leerlingen planmatig, en specifiek feedback te geven, op zo’n manier dat dit het leren bevordert. En daarmee wordt kostbare tijd verspild. Immers: de tijd die docenten hebben met leerlingen is in alle vormen van onderwijs beperkt. Dat betekent dat die tijd “qualitytime” moet zijn. En dat het contact tussen docent en leerling iets is, dat er echt toe doet.
Feedback is met name van grote invloed, als het gaat over iets dat goed is, of als de feedback erop gericht is de elementen die al juist zijn in het antwoord te belichten. Als de docent dit planmatiger en doeltreffender kan inzetten, wordt het leerproces van leerlingen positief beïnvloed.

>>> Lees verder over het schooltraject.....