Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Didactisch Coachen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om diensten voor u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Didactisch Coachen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Didactisch Coachen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Didactisch Coachen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

>>> Lees verder over privacyverklaring.....