Aan de beeld- en videocoaches die in het verleden het opleidingstraject “Didactisch Coachen voor ervaren beeldcoaches” hebben gevolgd.

Het is alweer 2 jaar geleden dat we een terugkomdag organiseerden voor de (beeld)coaches die ooit bij ons het opleidingstraject “Didactisch Coachen voor ervaren beeldcoaches” hebben gevolgd.
Sinds die tijd is er veel gebeurd en zijn er diverse nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Didactisch Coachen, die we graag met jullie delen.
Daarom organiseren we dit cursusjaar opnieuw een terugkomdag voor alle (beeld)coaches die geregistreerd staan op de site van de Stichting Didactisch Coachen ( www.didactischcoachen.nl) . 

De terugkomdag wordt dit jaar gehouden op  donderdag 2 juni 2016 in Zeist van ongeveer 09.00 uur tot 16.30 uur.

De dag staat natuurlijk weer in het teken van halen en brengen.

In ieder geval gaan we aan de slag met de thema’s:

  •          Didactisch Coachen en metacognitie, zelfregulatie en   executieve functies
  •          Samenwerkingsafspraken binnen de Stichting Didactisch Coachen.
  •          Samen leren en creëren

De kosten voor deelname aan de terugkomdag zijn € 150,—p.p. als bijdrage voor de locatie en de lunch.

Voor ons is het belangrijk om nu alvast van iedereen te horen of ze al dan niet van plan zijn te komen.

In het voorjaar kunnen de mensen die zich opgegeven hebben de uitnodiging tegemoet zien.


Hartelijke groet,

Frans Faber en Lia Voerman

e-mail: info@didactischcoachen.nl