Scholen staan voor de opdracht hun onderwijs zo in te richten dat leerlingen hun talenten maximaal kunnen ontplooien. Dat vraagt nogal wat van de docenten. Zij zullen naast de traditionele bekwaamheden, andere bekwaamheden moeten ontwikkelen en leren inzetten. Feedback geven is hierin misschien wel de meest essentiële vaardigheid. Het geven van leerprocesgerichte feedback blijkt namelijk één van de belangrijkste pijlers bij leren en motivatie.
Het is echter niet eenvoudig om leerlingen te coachen en feedback te geven op systematische en procesgerichte wijze. En dan ook nog op een manier die motivatiebevorderend en leerbevorderend werkt.
Er is momenteel nogal wat discussie over de kenniskant van de docent in relatie tot zijn/haar coachende rol. Er lijkt een tegenstelling te bestaan tussen de rol van de docent als inhoudelijk deskundige en de rol als coach.
Didactisch coachen biedt een instrument om met dit spanningsveld om te gaan.
Bij didactisch coachen wordt er van uitgegaan, dat mensen al heel veel kwaliteit in huis hebben en dat je hen kunt helpen die kwaliteit uit te bouwen. Dat is voor mensen een plezieriger en motiverender uitgangspunt dan wanneer uitgegaan wordt van wat ze nog niet kunnen. Dat geldt voor leraren en voor leerlingen.

>>> Lees verder over profiel.....