Anne-Marie is één van de hoofdopleiders Didactisch Coachen. Ze heeft zestien jaar gewerkt als leraar basisonderwijs en geeft nu leiding aan een groep Didactisch Coach trainers binnen V&F Onderwijs Consult.

Haar passie voor leren en motivatie krijgt al jaren vorm binnen het onderwijs. Daarin heeft ze aan den lijve ervaren hoe ‘onmiddellijk’ de werksituatie van leraren is. Onderwijs is een complex vak en dat maakt het voor haar juist zo interessant. De samenhang tussen het ontwikkelen van vaardigheden, het toevoegen van kennis en het werken vanuit relatie met de ander blijft haar boeien.
Anne-Marie is gegrepen door Didactisch Coachen. Het geeft leraren, begeleiders en leidinggevenden een middel in handen om anderen echt verder te helpen. Daarmee zijn ze van onschatbare waarde voor het leren en de motivatie van hun leerlingen.

Haar ideaal is om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het leren van al deze leraren, zodat uiteindelijk alle onderwijsgevenden vanuit de attitude en bekwaamheden van Didactisch Coachen hun leerlingen leren begeleiden.