De Stichting Didactisch Coachen is een samenwerkingsverband van ervaren trainers en onderwijsadviseurs, die zich ten doel hebben gesteld om het gedachtegoed van didactisch coachen te waarborgen en te verspreiden.

De trainers die samen werken in de Stichting Didactisch Coachen delen kennis, ontmoeten elkaar in intervisieverband en zijn samen verantwoordelijk voor de handhaving van de kwaliteit en het bevorderen van innovatieve ontwikkelingen rondom didactisch coachen.

Didactisch coachen is een planmatige en doelgerichte wijze van coachen en feedback geven door de leraar, waarin hij /zij het denken van de leerder stimuleert, op een manier die motivatieverhogend en leerbevorderend werkt.