Didactisch Coachen

Scholen staan voor de opdracht hun onderwijs zo in te richten dat leerlingen hun talenten maximaal kunnen ontplooien. Dat vraagt nogal wat van de docenten. Zij zullen naast de traditionele bekwaamheden, andere bekwaamheden moeten ontwikkelen en leren inzetten. Feedback geven is hierin misschien wel de meest essentiële vaardigheid. Het geven van leerprocesgerichte feedback blijkt namelijk één van de belangrijkste pijlers bij leren en motivatie. Bij didactisch coachen wordt er van uitgegaan, dat mensen al heel veel kwaliteit in huis hebben en dat je hen kunt helpen die kwaliteit uit te bouwen. Dat is voor mensen een plezieriger en motiverender uitgangspunt dan wanneer uitgegaan wordt van wat ze nog niet kunnen. Dat geldt voor leraren en voor leerlingen.

De methode Didactisch Coachen is gebaseerd op de laatste theoretische inzichten over leren en feedback geven en is in de praktijk ontwikkeld en uitgewerkt. De ervaring is dat het docenten een instrument in handen geeft om leerlingen systematisch te coachen en feedback te geven. En daarbij zowel op proces als op inhoud. Daarmee is het een hele concrete en praktische invulling van de coachende rol van de docent. Niet zweverig, maar met gevoel voor realiteit en niet alleen persoonsgericht, maar gericht op leren en de voorwaarden daarvoor. Didactisch Coachen is vanuit de praktijk ontstaan en ontwikkeld. Momenteel wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van de methode. Didactisch Coachen ligt ons zeer na aan het hart. Wij zijn van mening dat elke docent op deze manier moet kunnen werken. Onze gedrevenheid en enthousiasme willen we graag overbrengen in onze werkwijze.