Didactisch Coachen

Hoge verwachtingen concreet maken met behulp van feedback, vragen en aanwijzingen

Didactisch Coachen is een planmatige en doelgerichte wijze van coachen en feedback geven door de leraar, waarin hij /zij het denken van de leerder stimuleert, op een manier die motivatieverhogend en leerbevorderend werkt. De methode Didactisch Coachen is gebaseerd op de laatste theoretische inzichten over leren en feedback geven, en is in de praktijk ontwikkeld en uitgewerkt. Momenteel wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van de methode. Lees meer... 

Heeft u belangstelling voor een maatwerktraject Didactisch Coachen op uw school, of wilt u meer informatie hierover, neemt u dan contact met ons op via info@vfconsult.nl