Stichting Didactisch Coachen

De Stichting Didactisch Coachen is een samenwerkingsverband van ervaren trainers en onderwijsadviseurs, die zich ten doel hebben gesteld om het gedachtegoed van didactisch coachen te waarborgen en te verspreiden. Didactisch Coachen ligt ons zeer na aan het hart. Wij zijn van mening dat elke docent op deze manier moet kunnen werken. Onze gedrevenheid en enthousiasme willen we graag overbrengen in onze werkwijze.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door Anne-Marie Gielen, directeur van V&F Onderwijs Consult, Wouter Jansen, trainer bij V&F Onderwijs Consult en Alyce Zandbergen, vennoot en trainer bij Spring, Scholen in de praktijk. Het gedachtegoed Didactisch Coachen is ontwikkeld door Lia Voerman en Frans Faber. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar de effecten van de methode op het leren en de motivatie van leerlingen. Ook ontwikkelen we de manier waarop we ervaren leraren hierin trainen verder door.


Anne-Marie Gielen, directeur van V&F Onderwijs Consult, tevens voorzitter (midden op de foto): 

“Met een flinke passie voor het onderwijs, leren en ontwikkelen en een liefde voor leraren en leerlingen kwam ik in contact met Frans Faber. Toen nog co-trainer van professor Fred Korthagen, later samen met Lia Voerman natuurlijk de grondlegger van het Didactisch Coachen. Ik besloot bij hem in opleiding tot Beeldcoach te gaan en zo ben ik bij Didactisch Coachen terechtgekomen. Voor mij komt in Didactisch Coachen alles wat onderwijs waardevol, betekenisvol en interessant maakt, samen. Feedback (leren) geven en leerbevorderende vragen (leren) stellen, zorgt ervoor dat we samen hoge verwachtingen concreet maken. En daarmee ons onderwijs nóg mooier en kwalitatiever maken. Met het netwerk van erkende trainers verenigd in de Stichting Didactisch Coachen, houden we samen de kwaliteit van ons trainerswerk hoog. Didactisch Coachen is een levend gedachtengoed en we blijven doorontwikkelen. Ik hoop mijn visie, analytisch vermogen, de kracht van verbinden en een open hart in te zetten bij mijn taak als bestuurder van deze mooie stichting.”

Alyce Zandbergen, vennoot en trainer bij "Spring, scholen in de praktijk" in Utrecht, tevens secretaris:

“Didactisch Coachen ging een aantal jaren geleden steeds meer rond in onderwijsland en dat wekte mijn nieuwsgierigheid. Ik ben me erin gaan verdiepen en zo ben ik bij deze fijne club mensen terecht gekomen. Wat voor mij een grote waarde geeft aan Didactisch Coachen is de feedback die je geeft vanuit het vertrouwen dat de ander al veel in huis heeft, vanuit hoge verwachtingen dus. Ik heb ervaren wat het betekent voor mijzelf als je met mensen samenwerkt die Didactisch Coachen “ademen”: ik weet beter wat ik kan, wie ik ben en heb veel meer werkplezier. Met elkaar kom je tot een hoger plan. En zo’n stimulerende werkomgeving gun ik iedereen. Ik ga vooral mijn helderheid en creativiteit inzetten om van mijn bestuursfunctie een succes te maken.”

Wouter Jansen, Trainer Beeld- en Didactisch coachen bij V&F Onderwijs Consult, tevens penningmeester:

“Ik heb zelf de opleiding tot beeld- en didactisch coach bij V&F gedaan en ben op deze manier in aanraking gekomen met het gedachtegoed en de methodiek van Didactisch Coachen. Werken vanuit hoge verwachtingen gaat voor mij hand in hand met een positieve blik en een geloof in andermans kunnen. Oprechte aandacht en nieuwsgierigheid maken ieder mens mooier en krachtiger. Didactisch Coachen geeft åΩme de taal om de ander te zien en biedt me de stilte om naar de ander te luisteren.  Ik voel me betrokken bij (het werk van) mijn collega trainers en opleiders en omdat ik heel blij word van samen nadenken over hoe we de kwaliteit van ons gedachtegoed zo goed mogelijk kunnen waarborgen, zet ik me met liefde in voor de Stichting Didactisch Coachen. Ik hoop in mijn bestuursfunctie met name voor verbinding te kunnen zorgen tussen de trainers en opleiders binnen de stichting. Die verbinding is voor mij de basis van waaruit we samen kunnen werken aan- en leren over de kwaliteit en de dynamiek die bij ons prachtige vak hoort.”