Trainers

De geregistreerde trainers die samenwerken binnen de Stichting Didactisch Coachen hebben aangetoond dat zijzelf het 'ambacht' van Didactisch Coachen op alle terreinen goed verstaan. Zij houden hun eigen kennis en kunde op dit gebied op peil en laten periodiek hun eigen didactisch coach niveau analyseren en beoordelen door de Stichting Didactisch Coachen. Iedere didactisch coach trainer heeft een overeenkomst gesloten met de Stichting Didactisch Coachen. Via de overeenkomst wordt afgesproken hoe de trainers samen werken en samen leren, hoe de kwaliteit van het gedachtegoed en de manieren hoe je dit aan anderen leert op peil wordt gehouden en wat de rechten en plichten zijn over en weer.